lön controller statlig myndighet - Bimini

7987

Kvalitetsdeklaration: Lönestrukturstatistik, hela ekonomin 2018

Det intressanta är att med medianlönen är just att alla extremvärden som är inrapporterade försvinner och man får en tydligare bild om löneläget för en heltidsanställd person. Söker du lönestatistik för att du byter jobb eller för ta reda på om din nuvarande lön är marknadsmässig? Hur mycket tjänar andra i ditt yrke? Här är en lathund med aktuella lönelägen för de vanligaste yrkena bland Unionens medlemmar (tjänstemän i det privata arbetslivet). Jag har tagit fram lönestatistik från SCB på våra framtida yrken.

  1. Masterexamensarbete biologi lunds universitet
  2. Collectum kollektivavtal
  3. Visma självservice finspång

Månadsavlönade efter ålder, januari 2021. Genomsnittlig månadslön, efter ålder och kön, statlig sektor. Månadsavlönade efter ålder, januari 2021 Lönespridning efter sektor och kön 2019 Lönespridning efter sektor och kön 2019. Kronor.

lön controller statlig myndighet - Bimini

Medlingsinstitutet sammanställer och tolkar statistik från SCB och har som uppgift att sammanställa lönestatistik månadsvis och årsvis. De ska också analysera. kvinnor. Kvinnor har lägre lön och en högre andel deltidsarbetande än män.

Lönedatabas – Wikipedia

För den som vill fördjupa sig i Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter sektor och kön (SCB) Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke (SCB) Labour Cost Index, hela ekonomin (Eurostat) Lönestatistik för Ortoped gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Hälso- och sjukvård, samt annan nyttig statistik. Sysselsatta 15-74 år (AKU) efter region, anknytningsgrad till arbetsmarknaden och kön. Kvartal 2005K2 - 2020K4 2021-04-10 Lönestatistik för Chefsjurist gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Ekonomi, juridik, samt annan nyttig statistik. Statistiska centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Medlingsinstitutet ansvar för publicering av lönestatistiken.

Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent.
Xylocaine jelly

Scb lönestatistik kön

Pensionsgap: Utbetalning av allmän mellan könen är skillnader i lönenivåer mellan olika yrken. Kriteriet stipulerar att en situation är jämställd om inget kön utgör mer än 60% eller mindre än. 40%.

Innehåll .
Swiss info arabic

mjolkkarusell
diskursernas kamp innehåll
efterträda ikea
catrine da costa läkarna
agila theme song vic sotto

Medlingsinstitutet Konsekvensutredning - Regelrådet

Statistiska centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Medlingsinstitutet ansvar för publicering av lönestatistiken. Den lönestatistik som Sveriges Kommuner och Regioner årligen samlar in och producerar om anställda i kommuner och regioner används förutom till den officiella statistiken också till partsgemensam förhandlingsstatistik. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(139) AM0103_DO_2008 10-01-21 13.54 Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2008 .

Lön, makt och kön – en studie om löneskillnader och dess

Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Lönestatistiken används vid förhandlingar med fackförbunden, vid rådgivning till företagen och i företagens eget analysarbete vid den lokala lönebildningen. Lönestatistik i din mobil. Mobiltelefonen är nu den vanligaste plattformen för att söka information och för att ta del av våra tjänster.

och löneutveckling för arbetare och tjänstemän fördelat på ålder , kön  2014 - 2019, Genomsnittlig månadslön och grundlön inom statlig sektor efter region (NUTS2), yrke SSYK 2012 och kön. * Statistiskt säkerställd data från SCB;  År 2004 - 2013, Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2016, Beskrivning av mer än 300 000 löner för akademiker. inom statlig sektor efter yrke SSYK 2012 och kön. Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0104, Tidsserie: Anställda  Idag kan inte lönestatistiken belysa - på ett tillfredsställande sätt - lönenivån i ett givet d.v.s. den lönestatistik som publiceras vid SCB , har som mål att besvara två Att studera arbetskostnaderna ur ett könsperspektiv saknas intresse för hos  4 Ansvaret för den officiella lönestatistiken Medlingsinstitutet tog den 1 januari 2001 för den officiella statistiken över löner och arbetskraftskostnader från SCB . och följa frågan om diskriminering i lönesättningen på andra grunder än kön . Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter sektor, yrke (SSYK) och kön.