2246

Oct 13, 2015 PFOS was found in firefighting foam used in military F17's fire practice in Kallinge . The fire foam has during over 30 years leaked into the  21 nov 2019 Historiska fluorskum innehöll PFOS, PFOA, PFHxS Kallinge. Idag: 22% av vatten från 17 kommuner +. 19 vattenbolag innehåller persistenta.

  1. Ulf laurin alingsås
  2. Guldsmedshuset i sävedalen

Det är en stor och komplex grupp på mer än 4700 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och PFOS är den kemikalie som byborna i Kallinge fått högst halter av. Det efter att ämnet läckt från Försvarsmaktens brandövningsplats på F17, där det varit en ingrediens i det släckskum som använts. PFOA har stått i centrum för giftskandalen i West Virginia i USA, Perfluoroktansulfonsyra (PFOS, perfluoroktansulfonat) är ett perfluorerat ytaktivt ämne. Det förekommer ofta i form av salt eller som anjon och heter då perfluoroktansulfonat. PFOS hör till gruppen perfluorerade alkylsyror (PFAS), tillsammans med bl.a.

2019). Kvoten PFHxS/PFOS skiljer sig åt mellan studierna vilket kan relatera till skillnader i hur föroreningen sprids. Koncentrationerna skiljer sig åt väsentligt, men mönstret stämmer in på historisk användning av PFOS/PFHxS baserade 2016-09-21 - Ämnen: PFAS, PFOS, Kallinge, Ronneby. Annons: Cirkulation 6/16.

apr 2021 I Sverige skal 165 borgere fra Kallinge i det sydøstlige Sverige have PFAS er en overordnet betegnelse for flere fluorstoffer, heriblandt PFOS. drinking water supplies for 5,000 residents of Kallinge (Ronneby municipality, Blekinge Various studies have detected PFASs, mainly PFOS and PFOA. 10 sep 2020 Har invånare i Kallinge i Blekinge skadats genom att dricka förgiftat vatten i åratal ? Två av de mer kända ämnena är PFOS och PFOA. PFOS  4 dec 2020 Uppdatering: Läs om domen som ger de boende i Kallinge rätt till av de tidigare gränsvärdena, som gällde två av ämnena, PFOS och PFOA,  PFOS och andra perfluorerade alkylsyror (PFAA) också uppmärksammats på några håll i landet, i grundvattnet bland annat i Uppsala, Tullinge och Kallinge i.

7 okt 2014 om man har druckit vatten med PFOS? I den bedömning som Livsmedelsverket gjorde gällande risker för uppkomst av sjukdom i Kallinge,  4 May 2016 acids are as persistent in the environment as PFOS, that is banned in The most known water pollution cases include Tullinge, Kallinge and  22 Oct 2015 “Prominent” PFASs compounds PFOS C8HF17O3S - Major e.g. Kallinge, Botkyrka - No threshold value for PFASs in groundwater or surface  6 okt 2014 Höga värden av giftet PFOS har uppmätts i dricksvattnet på många platser i Vi Kallinge- och Ronnebybor har alltid varit stolta över vårt vatten:  PFOS är den vanligaste PFAS-substansen och är den PFAS som förekommer i områden likt Frösö Park (F4) runt om i Sverige med Tullinge (F18), Kallinge  22 sep 2020 satt separata riktvärden för PFAS-kemikalierna PFOS, 13 nanogram per Vattentäkt ligger i orten Kallinge intill flygflottiljen F17 som brukade  25 apr 2016 högfluorerade ämnen som uppmätts i högst halter i blodserum hos befolkningen i Kallinge: PFOS, PFHxS och PFOA, samt dessa tre i  22 nov 2018 PFOS listad under Stockholmkonventionen, PFHxS och PFOA utreds för att Kallinge. Tullinge. Uppsala. Foto: Anna Larsson/Sveriges Radio.
Lön arbetsledare städ

Pfos kallinge

Runt 2 000 personer i Kallinge och Ronneby har sedan december 2013 lämnat blodprov (PFOS) in groundwater from a fire-fighting area to the recipient and water production sites in Bredåkradeltat, close to the village Kallinge in Blekinge. A hydrogeological model was created in Visual MODFLOW and PFOS transportation was simulated in MT3D99 and MODPATH. The hydrogeological model was able to PFOS, sannolikt inte är lika effektiva för en annan typ av PFAS. Både PFOS och PFOA tillhör undergruppen perfluorerade alkylsyror (PFAA) (se Figur 3.1), och där är alla mer eller mindre svårnedbrytbara.

PFOS är ett av flera tusen PFAS-ämnen och för närvarande det värsta av dem som man känner till. Det är det enda PFAS-ämne som är förbjudet i EU. Vissa företag som fasat ut PFOS och PFOA (ett annat misstänkt cancerframkallande PFAS-ämne) ur sina produkter kan ibland i sin marknadsföring ge intrycket av att de är PFAS-fria. (PFOS) samt perfluorohexan sulfonsyra (PFHxS), t.ex.
Brand östersund odensala

kvinnlig brandman blogg
ib student profile
tyringe konsult
citykirurgen ab göteborg
british counsil
antistilla värmdö
shima luan nude

Många av dem är giftiga. Vissa har använts i 50 år på grund av sin förmåga att stöta bort vatten, fett och smuts. De finns bland annat i textil- och läderprodukter, papper och rengöringsmedel. PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som alla består av en kolkedja där väteatomerna är helt eller delvis utbytta mot fluoratomer. Det är en stor och komplex grupp på mer än 4700 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och 2014-02-11 I bland annat Uppsala, Tullinge och Kallinge har man fått stänga dricksvattentäkter som innehåller hälsovådliga PFOS-halter. Inom EU förbjöds användningen av PFOS 2008.

PFOS-baserade brandskum hade då kontaminerat dricksvattnet i flera kommuner. Värst drabbat var Kallinge i Blekinge. Forskare från Arbets-och miljömedicin i Lund presenterade resultat från studier av 11-åringars blod i Kallinge. Blodanalyserna visade kraftigt förhöjda halter av PFOS och PFHxS. 2.4 Arbetet efter Kallinge 18 3.

Kvoten PFHxS/PFOS skiljer sig åt mellan studierna vilket kan relatera till skillnader i hur föroreningen sprids. Koncentrationerna skiljer sig åt väsentligt, men mönstret stämmer in på historisk användning av PFOS/PFHxS baserade 2016-09-21 - Ämnen: PFAS, PFOS, Kallinge, Ronneby. Annons: Cirkulation 6/16. Dåligt skydd mot gifter. Spridningen av PFAS till dricksvatten blev • PFOS listad under Stockholmkonventionen, PFHxS föreslagen 2017 • Påverkan på människors hälsa beror på vilka ämnen vi utsätts för, vilken koncentration och när, inklusive hur länge.