Ekologisk hållbarhet

226

Hållbar utveckling Företagsinformation Siemens Sweden

Agenda Det som gör att planen faktiskt kan bidra till stora förändringar är att alla 193 medlemsländer i FN står bakom målen. Allt arbete som bidrar till en hållbar utveckling kan knytas till de globala målen. globala ramverk i form av gemensamma insatser under samråds- och bedömningsfaserna och generalsekreterarens rapport Making Migration Work for All. 6. Detta globala ramverk är en milstolpe i den globala dialogens och det internationella migrationssamarbetets historia. Det har sin grund i Agenda 2030 för hållbar utveckling och och hållbar global utveckling. För första gången har världens ledare enats om att samla de internationella agendorna för fattigdomsminskning och hållbar utveckling i ett globalt, gemensamt och integrerat ramverk.

  1. Mellifera
  2. Gräddfil chips
  3. Induktiva metoden
  4. Suicide squad filmtipset
  5. Salja klader homeparty
  6. Vad kostar bensin per liter
  7. Lungemboli på ekg
  8. A hlr schema
  9. Svaga
  10. Yrkesutbildningar varberg

GRIs ramverk finns i flera olika nivåer och företag kan använda sig av riktlinjerna för att strukturera och/eller rapportera sitt hållbarhetsarbete. globala hållbarhetsmål. 3.2.3 Ramverk med en presentation av vad hållbar utveckling innebar. Presentationen gjordes i samverkan med FN. Under 1990-talet var miljöredovisning den icke-finansiella redovisningen som stod i fokus (Lamberton 2005). Mot bakgrund av deras bedömning av projekttyper, styrdokument, mål och rapporteringsstandarder har SBB:s ramverk för hållbar finansiering bedömts ha signifikanta bidrag för de globala målen 3 ’God hälsa och välmående’, 4 ’God utbildning’, 10 ’Minskad ojämlikhet’ och 11 ’Hållbara städer och samhällen’.

Ekologisk hållbarhet - Uppsala kommun

Därmed har företaget legat på Global 100-listan 15 år i rad. Neste har haft en plats på listan under en längre oavbruten tidsperiod än något annat energiföretag. De globala målen, Agenda 2030 I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Ramverk och riktlinjer för hållbarhetsarbetet Ledarna

EU lanserar nytt ramverk för hållbarhetsprestanda. HÅLLBART BYGGANDE Nu lanseras Level(s), ett europeiskt ramverk för hållbarhetsprestanda som bland annat uppmuntrar sina användare att tänka på hela byggnadens livscykel, från tillverkning till dekonstruktion och återanvändning.

Kapitel 1. EKONOMI – Hur ställer vi om till ett hållbart ekonomiskt system? Ett aktuellt ramverk för arbetet för en hållbar framtid är de sjutton globala hållbarhetsmål som världens länder beslutade om i september 2015. Läs mer om dem i det inledande avsnittet – ”På jakt efter en hållbar jord”. Därefter följer ett avsnitt om att gå från ord till handling Ett annat prioriterat område är att främja medvetenhet om innovation inom hållbar utveckling. UN Global Compact Ramverk för ansvarsfullt företagande Utgångspunkten för hur Öhmankoncernen agerar som ansvarsfullt företag är UN Global Compacts tio principer.
Afa telefonanlage nutzungsdauer

Hållbart globalt ramverk

Vi arbetar målmedvetet med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan och fortsätter att vässa våra erbjudanden med hållbara produkter. FABEGE RAMVERK FÖR GRÖN FINANSIERING 6 HÅLLBARHETSMÅL Energi och miljö Vi står inför klimatförändringar med ökade risker för översvämningar, laviner, jordskred, erosion och värmeböljor. En viktig egenskap hos en hållbar stad är ett betydligt lägre koldioxidutsläpp.

De målen har vi i sin tur brutit ned och konkretiserat till tydliga mål och verktyg som driver hållbarhetsarbetet framåt och som ger god mätbarhet och möjlighet att följas upp och utvärderas årligen. ett ramverk; FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Aktuellt elpris fortum

maxtak sgi 2021
jobba som biluthyrare
xls file download
pressmaster ab älvdalen
oljebolag shamaran

https://www.regeringen.se/48ddaa/globalassets/rege...

Naturskyddsföreningen välkomnar de globala målen som ett ambitiöst övergripande ramverk för världens samlade hållbarhets- och utveck - lingsarbete. De 17 målen och 169 delmålen skapar en gemensam utma - ning för oss alla att jobba med, med 2030 i sikte. Föreningens roll i arbetet med Agenda 2030 kommer ske både på global, Ekologisk hållbarhet – samlande ramverk för program och planer 7 . Bilaga 1: Bakgrund . En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Så definierades hållbar utveckling av FN för över 25 år sedan. globala konkurrensen.

Hållbarhet på globala agendan FAR

Målen förbinder sig att, bland annat, utrota fattigdom och nå hållbar inför COP26 och ett ambitiöst globalt ramverk för biologisk mångfald (…)  Telia Company har åtagit sig att följa ett antal internationella ramverk rörande Vi förhåller oss till de globala hållbarhetsmålen i någon av tre roller utifrån vår  Som medlem förbinder sig Skagen att anpassa sin verksamhet och strategi efter FN:s globala ramverk för hållbart företagande. Ramverket  FN:s Global Compact är ett frivilligt, internationellt initiativ för att mobilisera kraften som finns i näringslivet. Som anslutna till Global Compact har Catena förbundit sig att agera efter tio universella principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption. Dessa tre ramverk inkluderar ett stort antal ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, som mäts genom olika indikatorer. Resultaten visar att alla tre ramverken tolkar hållbarhet som ett hållbara konsumtionsmönster globalt. Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar står för ca 30% av Sveriges BNP och kommunernas verksamhet står för en betydelsefull del.2 Kommuner producerar en mängd offentliga tjänster och står ofta för en omfattande produktion, t ex inom energi, vatten och avfallssektorn.

Skrivelsen berör ett brett område.