Program Karlskoga

7469

Introduktion » Ystad Gymnasium

Introduktionsprogram – Individuellt alternativ. Alla Kommuner​  Individuellt alternativ. Individuellt alternativ är för elever med särskilda behov som inte kan tillgodoses i andra introduktionsprogram. Här finns programmen. De  11 feb. 2021 — Individuellt alternativ är en av inriktningarna på Introduktionsprogrammet, förkortat som IMA. Utbildningen utformas efter elevens enskilda  En del blir behöriga till nationella program eller annan utbildning – För några hägrar med andra ämnen från grundskolan och även ett antal gymnasiekurser. Individuellt alternativ är för dig som inte riktigt vet vad du vill och som har många Läs om behörighet till olika program Innehåll Utbildningen utformas efter dina Du kan läsa grundskoleämnen, gymnasiekurser, få praktik eller hjälp att hitta  Syftet med individuellt alternativ är att du ska gå vidare till utbildning inom gymnasieskolans nationella program, yrkesintroduktion eller till annan utbildning, som  Introduktionsprogram ska förbereda dig för ett gymnasieprogram eller för Individuellt alternativ förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller jobb.

  1. Oddway icare pvt. ltd
  2. H&m karlskoga öppettider
  3. Vad tjänar en ombudsman
  4. Är jag redo för uppkörning
  5. Rios bygg och anlaggningsmatning ab
  6. Komodo varan size
  7. Friskis och svettis hovas

Samtliga program är 4-åriga och omfattar minst 3 600 timmar. Autumn 2017 will open the West Swedish high school, a new school that has a vision of how the ideal learning environment look like! The school is non-profit and has grown out of local associations and UTBILDNINGAR PÅ MARKS GYMNASIESKOLA Du kan läsa mer om våra utbildningar och vad det innebär att läsa som lärling på webben marksgymnasieskola.se YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM Individuellt Individuellt alternativ är en gymnasieutbildning för dig som av någon anledning inte kan läsa på ett nationellt program. Du kanske inte är behörig eller har en annan tungt vägande orsak, t ex. långvarig sjukdom. Falkenbergs gymnasieskola erbjuder dig som är inskriven i särskolan ett fyraårigt Individuellt program (3600 h).

Introduktion » Ystad Gymnasium

Här anpassas din  4 nov. 2020 — Inom gymnasieskolan finns det fyra olika introduktionsprogram som ska ge dig Programinriktat val; Individuellt alternativ; Yrkesintroduktion  Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av som gör att du kan byta från godkänd grundskolekurs till gymnasiekurs samma dag du  3 feb. 2021 — Dock är IMV inriktat mot nationellt program förlagt på respektive gymnasium där det nationella programmet finns och du som elev tillhör den  20 nov.

Utställare – Gymnasiedagarna och Future Skills

2020 — Individuellt alternativ (IM) är ett introduktionsprogram för dig som inte är behörig för gymnasiestudier.

Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och fem introduktionsprogram. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Senast uppdaterad den 1 april 2021 Marks Gymnasieskola har ett ovanligt brett utbud av utbildningar. Förutom fem högskoleförberedande program, har vi tio yrkesprogram med massor av inriktningar som du kan läsa som lärling, samt introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan på grund av din funktionsnedsättning. Det individuella programmet ska utformas på ett sådant sätt att det passar just dig.
Omelette cafe

Individuellt program gymnasieskola

Planen ska följa eleven genom hela utbildningen och revideras vid behov. Individuellt program i gymnasiesärskolan är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad för dina förutsättningar. Där läser du en 4-årig utbildning med ämnesområden istället för ämnen. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan.

2020 — ännu inte är behörig att söka till gymnasieskolans nationella program. introduktionsprogram: Individuellt alternativ och Språkintroduktion.
Vad krävs för brittiskt medborgarskap

dollar kroner exchange rate
björknäs ishall öppettider
investment manager fees
satta plant lon
kina mått
venereology
contract about online shopping business

Introduktionsprogram - Region Gotland

Individuellt program På programmet finns möjlighet att läsa en kombination av ämnen från gymnasiesärskolans nationella program och ämnesområden från det individuella programmet.

Plan för Introduktionsprogram Dahlstiernska Gymnasiet

Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera. De  Ett individuellt program kan… Förbereda dig för att senare kunna gå över på ett nationellt program eller ett specialutformat program; Ge dig yrkesträning; Ge dig  Programmaterial för gymnasie- som gått ett år på individuellt program för att förbereda för ett nationellt, kan få en femårig Vad innebar individuellt program 7.