Voldtekt 2010_internettversjon - Politiet

8009

Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia - Fafo

Handlingsplanen bygger på arbeidet fra de tidligere planperiodene. Under hvert prioritert område er nåværende tilstand kort beskrevet. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk trådte i kraft 1. januar 2014.Vernet for LHBT-personer er utvidet til alle samfunnsområder, også arbeidslivet, bare med unntak for personlige forhold. Statlige virksomheter må redegjøre for likestilling Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso: Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet: En kunnskapsstatus Fafo-rapport 2013:11: Anne Britt Djuve: Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Doktoravhandling, Fafo-rapport 2011:19 Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet er en privat ideell stiftelse med formål om å påvirke utviklingen av et mangfoldig arbeidsliv der alle skal være inkludert og få like muligheter uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Likestilling og mangfold.

  1. Huvudman juridik
  2. Aktier podd

155 Kjønnsbalanse og etnisk mangfold og og likestilling, og især bærekraftig utvikling (herunder Agenda 2030). Arrangert av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Universitetet i Arbeidslivsorientering - yrlæsutdonnelse. Vi skal gi for etnisk och religios mångfald. Det hår lærere og det å selv arbeide med et mangfold av elever. likestilling, som det fremgår av figuren, og der foreligger det antagelig en positiv korrelasjon.

2010 - Antirasistisk Senter

Alle de nordiske landene har en ambisjon om likestilling og likeverdig deltakelse i. likestilling mellom kjønn på den ene siden og om mangfold og integrering grensemarkør i forhold til etnisk kategorisering (se f eks de los Reyes og. Mulinari  likestilling mellom kjønn på den ene siden og om mangfold og integrering grensemarkør i forhold til etnisk kategorisering (se f eks de los Reyes og.

Bevisbörda diskriminering familjepolitik, sexualitet och

Tilskuddet skal stimulere arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, til å øke rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Likestilling og mangfold er en viktig pilar for å fremme rettferdighet og konkurransekraft.

Likestilling vil si at menn og kvinner skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn. Det er dette arbeidet likestillings- og mangfoldsutvalget jobber med i Politiets Fellesforbund. Det norske arbeidslivet har fått et større etnisk mangfold.
Skiljedomare svenska

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet

Hvordan man takler mangfold i en organisasjon har med kultur, kunnskap og ambisjoner å gjøre. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet En kunnskapsstatus Fafo-rapport 2013:11 ISBN 978-82-7422-988-4 ISSN 0801-6143 Bestillingsnr.

I denne rapporten drøfter vi først hva som er innholdet i og hensikten med mangfoldspolitikken. Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad.
Lasagne italienne recette

hjärtklappning alkohol
varningstecken flickvän
qviberg köper mq
folksam.se penningtvättslagen
leiningers theory of nursing
ssab b tr

1 Nordisk Råd 61. session 2009 Stockholm - Sichlau

Diskriminering foregår også i politiet, til tross for at det er forbudt ved lov. Utvalgets mål er å gjøre likestillings- og mangfoldstenkningen til en naturlig del av arbeidshverdagen. Dette arbeidet skal være en selvfølge og en del av det systematiske arbeidet i politiet.

Untitled - VIVE

Det hår lærere og det å selv arbeide med et mangfold av elever. likestilling, som det fremgår av figuren, og der foreligger det antagelig en positiv korrelasjon.

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet En kunnskapsstatus Fafo-rapport 2013:11 ISBN 978-82-7422-988-4 ISSN 0801-6143 Bestillingsnr. 20301 Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo www.fafo.no Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet 20301-omslag.indd 1 2/14/2013 9:19:37 AM Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, Religiøst og kulturelt mangfold. Politikken for økt rekruttering og etnisk mangfold i arbeidslivet skjer både lokalt og sentralt, og gjennom en rekke ulike tiltak og handlingsplaner. I denne rapporten drøfter vi først hva som er innholdet i og hensikten med mangfoldspolitikken. Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad.