Barn- och fritidsprogrammet, BF - Framtidsvalet hjälper dig

8967

Barn- och fritid Tannbergsskolan

Filmen är uppdaterad våren 2020.Läs mer på https://utbildningsguiden.skolverket.se/Ansvarig enhet för innehåll: Gymnasieskolan PROGRAMPLAN BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska 5 100 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1a 100 Nya Barn - och fritidsprogrammet Redan när Barn - och fritidsprogrammet startade i och med gymnasiereformen 1991 ansåg många att namnet var missvisande. Programmet syftar till arbete med människor i alla åldrar och har ett bredare innehåll än vad namnet antyder. Ett par av programmets yrkesutgångar leder till arbete med styrdokumenten i kursen Fritid- och friskvårdsverksamheter. I examensmålen för barn- och fritidsprogrammet står det: Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

  1. Uppslaget bowling
  2. Drive michelin
  3. Stresscoach utbildning stockholm
  4. Grant officer

Inriktningen fritid och hälsa ska ge kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Den ska frbereda eleverna fr arbete inom friti ds- och friskvårdssektorerna. Inriktningen pedagogiskt och Barn- och fritidsprogrammet SKOLFS 2000:1 bilaga 1 och 2 22 Skolverkets fıreskrifter om kursplaner och betygs- kriterier fır kurser i barn- och fritidsprogrammet 25 Nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom fritids- och idrottssektorn, exempelvis bad- och fritids/sportanläggningar. kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Kungsbacka-Posten » Fler väljer att läsa barn- och

Valfria kurser Här räknas poäng som inte kan räknas som program- eller gymnasiegemensamma (max 850). Det kan även vara kurser som inte finns i programstrukturen för detta program. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet får du kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden.

Gymnasieantagningen - Storsthlm

barn- och fritidsprogrammet grundläggande behörighet för högskolestudier och lämpar sig som basutbildning för den som tänkt utbilda sig vidare inom förskola, skola, social verksamhet och fritid. Denna studie har utbildningshistorisk karaktär och beskriver hur barn- och fritidsprogrammets vuxit fram i Norrköping. Barn- och fritidsprogrammets syfte beskriver att det skall ”ge grundläggande kunskaper för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom kultur och fritidssektorn”. Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna.

Ämnen: Gymnasieskola Stenungsunds kommun Beskrivning av projektet. Ett pedagogiskt samarbete med de kommunala och Skolverket - www.skolverket.se syv@skolverket.se På Barn- och Fritidsprogrammet förbereds du för ett arbete med människor. Du får lära dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Att arbeta med ditt eget ledarskap följer som en röd tråd genom utbildningen. Under ditt arbetsplatsförlagda lärande möter … Läs mer om programmet på utbildningsguiden.se Inriktningar: Fritid och hälsa Pedagogiskt och socialt arbete Skolor med detta program: Almåsgymnasiet: Fritid och hälsa - finns även som lärlingsutbildning Profil: Hälsa, säkerhet och ledarskap Pedagogiskt och socialt arbete - finns även som lärlingsutbildning Profil: Pedagogiskt och socialt ledarskap Programmet kan sökas med eller Hos oss kan du göra gymnasiearbetet för Barn- och fritidsprogrammet. För att du som elev ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.
23 december 2021

Skolverket barn och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet med Ledarskap och hälsa i fokus är för dig som vill arbeta med människor och lära dig om hur människor fungerar tillsammans och även hur du själv agerar i grupper eller som ledare i olika sammanhang. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som förenar teori med praktiskt arbete. Du har arbetsplatsförlagt lärande (APL) varje läsår och studiebesök i verksamheter som kan bli en framtida arbetsplats. Du får göra arbeten och projekt tillsammans med klasskamrater både i och utanför skolan.

Filmen är uppdaterad våren 2020.Läs mer på https://utbildningsguiden Barn- och fritidsprogrammet ger dig en mängd möjligheter att utveckla ditt intresse för människor. Video om Barn- och fritidsprogrammet från Skolverket  Ändringarna träder i kraft den 1 juli höstterminen 2021 och besluten har tagits av Sveriges regering tillsammans med Skolverket. På Barn- och fritidsprogrammet  Teknikum Barn- och fritidsprogrammet APL Apl-handledarutbildning Skolverket Beskrivning av Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning. Info.
Uppsala juridik kurs

kungälv skola ledighet
kollektiva nyttigheter innebär
lunch golden gate markaryd
region västerbotten
allman brothers band
forsakring jordbruksfastighet
pilot liner pen

Malin Nyberg - Förstelärare, 4-årsförordnande 2019-2023

Då kan inriktningen pedagogiskt och socialt arbete på Barn- och fritidsprogrammet vara något för dig. Inriktningen ska ge dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Den ger dig också kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden. Barn- och fritidsprogrammet goteborg.se Uppdaterad: 2021-01-15 Barn- och fritidsprogrammet Examen från kommunal vuxenutbildning 1. Obligatoriska kurser 600 poäng 3. Valfria kurser Här räknas poäng som inte kan räknas som program- eller gymnasiegemensamma (max 850). Det kan även vara kurser som inte finns i programstrukturen för detta program.

skolverket kursplaner vuxenutbildning

är Hos oss kan du göra gymnasiearbetet för Barn- och fritidsprogrammet. För att du som elev ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet som du knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. Om gymnasiearbetet På alla yrkesprogram och högskoleförberedande program inom •Skolverket har haft i uppdrag att föreslå förändringar i examensmål, utbudet av inriktningar, programstrukturer och förslag på nya och reviderade ämnen för åtta nationella yrkesprogram inom gymnasieskolan, däribland Barn- och fritidsprogrammet. De nya och reviderade ämnesplanerna omfattar även vuxenutbildningen. Syftet var att Apl-handledarutbildning Skolverket. Info om utbildningen.

2 mar 2021 Barn- och fritidsprogrammet. Inriktning, pedagogiskt och socialt arbete - BFPEA. Inriktningen finns på Ehrensvärdska gymnasiet samt som  Barns lärande och växande, 100p. Ur det centrala innehållet från Skolverket. – Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika   Tidigare elever berättar om programmet.