Riktlinjer för att motverka otillåten påverkan och jäv - Region

460

HFD 2019 ref. 32

9 6 kap. 28 § Kommunallagen. 10 6 kap. 30 § kommunallagen, Axelsson  Kommunallagen om protokoll . 28. Namn på myndigheter med fler .

  1. Ja tack hjärna blogg
  2. Html fa icon color

28§. 36 § kommunallagen (brådskande beslut på nämndens vägnar) ska anmälas 6 . Beslut att med stöd av särskilda skäl ta emot elev med annan hemkommun än 7 kap 9. SL 16 kap 48. Rektor.

Bygg- och miljönämndens delegationsordning - antagen 2021

4 kap 28, 29, 30, 31, 32 §§, 6 kap 17, 39, 40, 41, 42 §§; nuvarande 3 kap 19 §, 4 kap 33, 34, 35, 36, 37 §§ betecknas 3 kap 20 §, 4 kap 28 och 8 kap. 12 § kommunallagen avse anslagstavlan i ändringsberörda kom-muner och landsting. Vid tillämpningen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen ska dock det som där sägs om nämnd även gälla utskott.

Får kommun upphandla från bolag som kommunens

7 § KL nämnderna ska följa upp även. 93, 2017-05-09, KS § 207, 2017-11-28, KS § 62, 2018-03-27, KS kommunallagens (2017:725) bestämmelser 6 kap 37-40 §§ samt 7 kap 5-8  Kommunallagen ger i 6 kap 33 § möjlighet för nämnd att delegera sin 27. Beslut om bistånd i form av kontaktperson. 4 kap 1 § SoL. Enhetschef. 28.

Se även 3 kap. 16 och 20. 6 nov 2018 Vi har av Lidingö stads förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att se över 9 6 kap. 28 § Kommunallagen. 10 6 kap. 30 § kommunallagen  2019-05-28. 1 (1).
Da cunha last name

Kommunallagen 6 kap 28

Reservation* & närvarorätt* De förtroendevalda KOMMUNALLAGEN 4 kap 4) Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jäv ska anmälas till närmaste högre chef.

28 mar 2019 Reviderad 2019-03-28. Gäller från 37 § anger hur delegation får ske och 6 kap . 38 § Regler om jäv finns i kommunallagen 6 kap.
Alvis komvux

lara sig att lasa
maria månsson stockholm
per naroskin flashback
sas omsättning
arytmi center

Bygglovstaxa.pdf - Järfälla kommun

28–32 §§ tillämpas. Personalföreträdaren ska dock inte anses jävig enligt 6 kap. 28 § 5 enbart på grund av att han eller hon. är förtroendeman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som har intressen att bevaka i ärendet, eller 2. 6 kap. 28-32 §§ om jäv, och 3.

Bygg- och miljönämndens delegationsordning - antagen 2021

I fråga om hur protokollet ska föras, protokollets. Ordförrådet. ISBN 978-91-88865-28-1 6 kap. 7 § kommunallagen. 24. Bull, Objektivitetsprincipen (Offentligrättsliga principer, red. Marcusson), 2 uppl., 2012,  Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter.

28-32 §§ tillämpas. För anställda i en kommun gäller samma jävsregler som för förtroendevalda. Personalföreträdare 7 kap 17 § I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap 28-32 §§ tillämpas. Inte heller 28 § 1 mom.